Phát động Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính “Finnovation 2022”

Chủ tịch HĐQT tham gia với tư cách cố vấn khách mời

Xem thêm: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/21867/phat-dong-cuoc-thi-sinh-vien-khoi-nghiep-cong-nghe-tai-chinh-finnovation-2022.aspx

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn