Giới thiệu các ban

Giới thiệu các ban

Cơ cấu tổ chức Realplus Group

Ban Đầu Tư

 • Tìm kiếm các dự án tiềm năng trong và ngoài nước
 • Thẩm Định và lên các phương án Đầu Tư, Bán Hàng

Ban Chuyên Môn

 • Cung cấp kiến thức chuyên môn
 • Tổ chức các chuyên đề học tập
  Kết nối các diễn giả về học thuật

Ban Truyền Thông

 •  Lan tỏa giá trị tốt đẹp của hội
 • Kết nối nội bộ các thành viên đoàn kết, hợp tác hiệu quả
 • Xây dựng hệ thống phát triển

Ban Đối Ngoại

 • Gặp gỡ đối tác, chủ đầu tư … bên ngoài
 • Hỗ trợ tìm kiếm các cơ hội đầu tư

Đăng ký thành viên

Vui lòng để lại thông tin. CLB sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất