Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành được CLB bầu chọn trên tinh thần dân chủ

Nguyễn Minh Chính

Mr. Nguyễn Minh Chính

Tổng thư ký CLB Gree Club kiêm trưởng ban đầu tư

Tất cả thành viên

No data was found