Cập nhật thông tin thành viên

Lưu ý: để thông tin được nhất quán và chuyên nghiệp, mời Anh/Chị cập nhật thông tin đầy đủ. Tham khảo mẫu: Mr. Nguyễn Minh Chính

Mẫu Profile tham khảo

Thông tin Profile dành cho hội viên CLB Gree Club

Lưu hành với mục đích lưu trữ, phục vụ các hoạt động của Gree Club và cập nhật lên website

Thông tin chung:

 • Họ tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Link Facebook:
 • Zalo:
 • Địa chỉ nhận thư, tài liệu, giấy mời sự kiện …( nếu có)

Thông tin cập nhật trên website: https://greeclub.vn/thanh-vien/

 • Tên công ty:
 • Chức vụ:
 • Quá trình học tập ( học vấn) , quá trình công tác, khởi nghiệp ( nếu có)
 • Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu ( nếu có)
 • Giá trị có thể cung cấp cho cộng đồng
 • Thế mạnh, giá trị cốt lõi
 • Ngành nghề, lĩnh vực
 • Mong muốn kết nối
 • Link website, facebook hoặc các bài báo truyền thông ( đã có)

Mong muốn tại câu lạc bộ:

 • Mong muốn phát triển bản thân
 • Khả năng tham gia các sự kiện: Thường xuyên, Online hay Offline

Thông tin hỗ trợ CLB:

Thư ký CEO: Ms Đỗ Thanh Phương

Zalo trợ lý CLB: 0344504625

Hotline: 0944.361.666

Thư ký CLB: Ms Huyền

Hotline: 0344504625